ความหมายของการเขียน program Computer

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทีเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นเชิงแบบแท้จริง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านับตั้งแต่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นมาโลกของเราก็ค่อยๆ เปลียนแปลงและพัฒนาทางเทคโนโลยีไปในทิศทางที่ก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆ คอมพิวเตอร์สามารถทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างชนิดคาดไม่ถึง แต่ที่มันเหนือชั้นกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง เพราะคอมพิวเตอร์จะไม่มีความหมายเลยถ้าหากว่าไร้ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี นั่นจึงเป็นที่มาของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมีเทคนิคในการเขียนอยู่เหมือนกัน

ความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือบางคนก็เรียกแบบสั้นๆ ว่า การเขียนโปรแกรม หรือ การเขียนโค้ด เป็นขั้นตอนในการเขียน การทดสอบ และการดูแลซอร์สโค้ดของตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอร์สโค้ดที่ว่านี้จะเป็นข้อความที่ได้มีการเขียนขึ้นมา สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ จะเป็นการใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่แล้วรหัสต้นฉบับจะนิยมเก็บแยกเอาไว้หลายๆ ไฟล์ เพื่อให้สะดวกต่อการเรียกใช้งานส่วนย่อยๆ ของคำสั่งดังกล่าว ซอร์สโค้ดที่ว่านี้จะถูกเขียนด้วยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องของโปรแกรมที่จะต้องเขียน ขั้นตอนในการใช้งาน สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ถือว่าการเขียนโปรแกรมถือเป็นเพียงขั้นแรกในวงจรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ดที่ถูกเขียนด้วยตัวธรรมดานี้จะไม่สามารถนำไปใช้งานอะไรได้เนื่องจากต้องผ่านการคอมไพล์เสียก่อนเพื่อให้ซอร์สโค้ดที่ว่าเป็นภาษาเครื่อง แล้วจะกลายเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้นั่นเอง การเขียนโปรแกรมถูกมองว่าเป็นทั้งศาสตร์ของวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม เข้ารวมด้วยกัน

เรื่องของภาษาโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

ภาษาโปรแกรมในแต่ละภาษาจะมีทั้งรูปแบบและลักษณะการเขียนที่มีความแตกต่างกันออกไป การเลือกภาษาโปรแกรมหรืออาจเรียกเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะใช้เขียนโปรแกรมจะมีปัจจัยหลายๆ อย่างเป็นตัวกำหนด อาทิ นโยบายบริษัท, ความเหมาะสมในตัวโปรแกรมกับการนำไปใช้งานตามลักษณะงานที่เหมาะสม, ความเข้ากันได้ระหว่างโปรแกรมกับโปรแกรมอื่นๆ บางทีอาจขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แม้อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆ แล้วก็ไม่ได้เกินตามความสามารถของคนที่คิดจะทำอย่างจริงจังแน่นอน ขอเพียงแค่พยายามศึกษาในรายละเอียดเหล่านี้ให้เยอะที่สุดจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมอีก การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดีจึบไม่ควรเลือกเขียนตามความต้องการอย่างเดียวแต่ต้องดูความเหมาะสมในภาพรวมทั้งหมดด้วยว่าเมื่อเขียนออกมาแล้วมีความน่าสนใจมากขนาดไหน เพื่อให้กลายเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมต่อไป

 

ความหมายของคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมต่างกันอย่างไร

แม้คนทั่วไปจะรู้จักคอมพิวเตอร์กันเป็นอย่างดีแต่คำว่ารู้จักในที่นี้ก็คงหมายถึงว่ารู้ถึงลักษณะรูปร่างว่าเป็นอย่างไร มีพื้นฐานของการทำงานอย่างไรบ้าง รวมไปถึงขั้นตอนเบื้องต้นในการใช้งานที่ทุกคนย่อมคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ทว่าเมื่อมองให้ลึกลงไปแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งที่เราลงโปรแกรมไว้จึงสามารถใช้งานได้เพียงอย่างเดียว เพราะระหว่างคอมพิวเตอร์กับการเขียนโปรแกรมสำหรับการใช้งานนี้ก็ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าเมื่อทั้งสองสิ่งนี้มาอยู่รวมกันแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีอันทันสมัยนี้

ความหมายของคอมพิวเตอร์

จริงๆ แล้วคอมพิวเตอร์ได้มีการให้ความหมายเอาไว้ที่ค่อนข้างหลากหลายมากหากแปลเป็นภาษาไทยจะถูกเรียกว่า คณิตกรณ์ ซึ่งความหมายของคอมพิวเตอร์โดยสรุปก็คือ เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับสมองกล ใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ง่าย ซับซ้อน ให้มีความง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ใช้ทำงานตามชุดคำสั่งของโปรแกรม มีการรับเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาเก็บเอาไว้ที่หน่วยความจำจากนั้นก็ทำการประมวลผลแล้วจึงแสดงผลที่ประมวลได้ออกมาเป็นรูปแบบของสารสนเทศต่างๆ ได้ชนิดที่รวดเร็วตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความทันสมัยให้กับโลกเป็นอย่างมาก

ความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ

การเขียนโปรแกรมเป็นคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็นชุดๆ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้ อาทิ ภาษาซี, ภาษาโคบอล, ภาษาเบสิก, ภาษาแอสแซมบลี ส่วนคำว่าโปรแกรมจริงๆ แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นๆ ก็ได้ เช่นคำว่าซอฟต์แวร์ก็มีความหมายเดียวกัน หรือแอพพลิเคชั่นที่นิยมเรียกกันในสมาร์ทโฟนก็เป็นลักษณะที่ถูกเรียกว่าโปรแกรมเช่นเดียวกัน จริงๆ แล้วโปรแกรมถูกแบ่งออกได้หลากหลายประเภท ประเภทแรกเป็นแบบที่ผู้ใช้งานได้เขียนขึ้นมาเองเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน กับการเขียนอีกประเภทคือมีคนที่เขียนโปรแกรมออกมาเพื่อเอาไว้ขายซึ่งเราจะเห็นค่อนข้างบ่อยมากๆ สำหรับโปรแกรมแบบนี้ อาทิ โปรแกรมงานกราฟิก, โปรแกรมตัดต่อ, โปรแกรมประมวลผลคำ, โปรแกรมคำนวณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมระบบ โปรแกรมที่เอาไว้สำหรับควบคุมการทำงานของตัวคอมพิวเตอร์ที่บางส่วนก็ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เป็นโปรแกรมที่มีไว้ดูแลระบบต่างๆ นั่นเอง

จากความหมายของทั้งสองคำนี้ทำให้เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์กับการเขียนโปรแกรม แต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมว่าทั้งสองสิ่งนี้จำเป็นจะต้องเชื่อมโยงเข้าหากันจึงจะสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมจึงจำเป็นต้องพัฒนาไปควบคู่กันอย่างไม่มีหยุดยั้งเพราะหากสิ่งไหนหยุดไปอีกสิ่งก็จะหมดความสำคัญไปด้วย

 

 

หลักการเขียนโปรแกรม

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเริ่มต้นหลักโดยส่วนใหญ่จะมีประมาณ 6 ขั้นตอนหลักเช่น 1.วิเคราะห์ว่าเราจะทำโปรแกรมแบบไหน และเราจะต้องเก็บข้อมูลแบบไหนบ้าง 2.ออกแบบหน้าตา ดูข้อมูลว่ามีการเก็บแบบไหน 3.การเขียนโค้ด การเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ให้มันทำตามที่เราตั้งไว้ 4.การทดสอบ หรือการเทสโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานผิดปกติไหมเช่น bug 5.จัดทำเอกสาร วิธีใช้งาน 6.วิธีบำรุงรักษา หรือตัวแก้บัค เป็นต้น เขาสามารถสั่งงานโปรแกรมผ่าน ฮาร์ตแวร์ คือ พวกเม้า ครีบอร์ด ลำโพง หรือส่วนที่เราจับต้องได้ โดยเราต้องสั่งผ่านเครื่องจักร (Machine lang)โดยจะมีค่าสัญญาณ 0 กับ 1 ต่อไป ภาษาระดับต่ำ (low Level) คำสั่งจะมีตัวอักษรเข้ามาแทรก ภาษาระดับสูง (high) เป็นภาษาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ภาษา C ,java เป็นต้น