ความหมายของการเขียน program Computer

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทีเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นเชิงแบบแท้จริง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านับตั้งแต่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นมาโลกของเราก็ค่อยๆ เปลียนแปลงและพัฒนาทางเทคโนโลยีไปในทิศทางที่ก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆ คอมพิวเตอร์สามารถทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างชนิดคาดไม่ถึง แต่ที่มันเหนือชั้นกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง เพราะคอมพิวเตอร์จะไม่มีความหมายเลยถ้าหากว่าไร้ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี นั่นจึงเป็นที่มาของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมีเทคนิคในการเขียนอยู่เหมือนกัน

ความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือบางคนก็เรียกแบบสั้นๆ ว่า การเขียนโปรแกรม หรือ การเขียนโค้ด เป็นขั้นตอนในการเขียน การทดสอบ และการดูแลซอร์สโค้ดของตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอร์สโค้ดที่ว่านี้จะเป็นข้อความที่ได้มีการเขียนขึ้นมา สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ จะเป็นการใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่แล้วรหัสต้นฉบับจะนิยมเก็บแยกเอาไว้หลายๆ ไฟล์ เพื่อให้สะดวกต่อการเรียกใช้งานส่วนย่อยๆ ของคำสั่งดังกล่าว ซอร์สโค้ดที่ว่านี้จะถูกเขียนด้วยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องของโปรแกรมที่จะต้องเขียน ขั้นตอนในการใช้งาน สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ถือว่าการเขียนโปรแกรมถือเป็นเพียงขั้นแรกในวงจรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ดที่ถูกเขียนด้วยตัวธรรมดานี้จะไม่สามารถนำไปใช้งานอะไรได้เนื่องจากต้องผ่านการคอมไพล์เสียก่อนเพื่อให้ซอร์สโค้ดที่ว่าเป็นภาษาเครื่อง แล้วจะกลายเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้นั่นเอง การเขียนโปรแกรมถูกมองว่าเป็นทั้งศาสตร์ของวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม เข้ารวมด้วยกัน

เรื่องของภาษาโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

ภาษาโปรแกรมในแต่ละภาษาจะมีทั้งรูปแบบและลักษณะการเขียนที่มีความแตกต่างกันออกไป การเลือกภาษาโปรแกรมหรืออาจเรียกเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะใช้เขียนโปรแกรมจะมีปัจจัยหลายๆ อย่างเป็นตัวกำหนด อาทิ นโยบายบริษัท, ความเหมาะสมในตัวโปรแกรมกับการนำไปใช้งานตามลักษณะงานที่เหมาะสม, ความเข้ากันได้ระหว่างโปรแกรมกับโปรแกรมอื่นๆ บางทีอาจขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แม้อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆ แล้วก็ไม่ได้เกินตามความสามารถของคนที่คิดจะทำอย่างจริงจังแน่นอน ขอเพียงแค่พยายามศึกษาในรายละเอียดเหล่านี้ให้เยอะที่สุดจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมอีก การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดีจึบไม่ควรเลือกเขียนตามความต้องการอย่างเดียวแต่ต้องดูความเหมาะสมในภาพรวมทั้งหมดด้วยว่าเมื่อเขียนออกมาแล้วมีความน่าสนใจมากขนาดไหน เพื่อให้กลายเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมต่อไป