หน้าที่สำคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไร

ปฏิเสะไม่ได้ว่าทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก ระบบแทบทุกอย่างที่ใช้ในปัจจุบันก็เปลีย่นกลายเป็นใช้งานด้วยระบบคอมพิวเตอร์กันแทบจะทั้งสิ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการพัฒนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองทำให้ตัวของคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ สังเกตได้ง่ายๆ ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เข้าไปอยู่ในทุกๆ พื้นที่ของการใช้งานคอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว พื้นฐานง่ายๆ ก็อย่างเช่นการพิมพ์งาน การเล่นอินเตอร์เน็ต ไปจนถึงการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ อาทิ โปรแกรมธนาคาร, โปรแกรมสำหรับการวิจัย เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เองก็มีหน้าที่สำคํญไม่น้อยในการที่จะทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ยังคงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเสมอมา

หน้าที่สำคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  1. ใช้สำหรับการทำงานทุกประเภท – นื่คือหน้าที่ที่มีความสำคัญที่สุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้ เมื่อทุกๆ คนมีการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือตัวที่จะช่วยทำให้งานต่างๆ สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่งไรปัญหา ทุกๆ องค์กร ทุกๆ ภาคส่วนที่จำเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ล้วนแล้วแต่มีโปรแกรมที่จะต้องทำด้วยกันทั้งนั้น อาทิ หน่วยงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องมีโปรแกรมสำหรับการฝาก ถอน เงิน, คนทำงานด้านการออกแบบกราฟิ

    กก็ต้อมีโปรแกรมสำหรับการออกแบบ, ระบบราชการอย่างการทำบัตรประชาชนก็มีการใช้โปรแกรมเฉพาะสำหรับการทำ เป็นต้น หน้าที่สำคัญที่สุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นการทำงานทุกๆ ประเภทนั่นเอง

  2. เป็นตัวกลางในการสร้างความบันเทิง – สำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิงก็มีจำนวนไม่น้อย ยกตัวอย่างได้ง่ายที่สุดก็คือการเล่นเกม หากต้องการเล่นเกมก็จำเป็นต้องมีโปรแกรมในการเล่นเกมด้วยไม่อย่างนั้นคงเล่นได้ลำบาก เมื่อเป็นเช่นนี้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนนี้จึงกลายเป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างที่คนใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อความผ่อนคลายต่างก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
  3. สร้างรายได้ให้กับผู้พัฒนา – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มีการขายเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะโปรแกรมสำคัญทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงสร้างรายได้ให้กับผู้พัฒนาได้อย่างมหาศาลหากโปรแกรมไหนได้รับความนิยมสูง ไม่แปลกที่การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งานจะมีมากขึ้นในปัจจุบันนี้
  4. ใช้ในด้านการศึกษา – โปรแกรมพื้นฐานอย่างการพิมพ์งานหรือการเล่นอินเตอร์เน็ตเองก็เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในด้านการศึกษานั่นเอง ยังไม่รวมไปถึงบางโปรแกรมที่ต้องใช้ในการเรียนของบางสาขาวิชา จึงทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อด้านการศึกษาไม่น้อยเลยทีเดียว เด็กรุ่นใหม่ทุกคนต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานไม่มากก็น้อย เป็นหน้าที่ที่สำคัญในการพัฒนาเด็กให้ก้าวไปสู่ผู้ใหญ่ที่ดี