ความหมายของการเขียน program Computer

December 18, 2017 admin 0

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทีเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นเชิงแบบแท้จริง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านับตั้งแต่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นมาโลกของเราก็ค่อยๆ เปลียนแปลงและพัฒนาทางเทคโนโลยีไปในทิศทางที่ก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆ คอมพิวเตอร์สามารถทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างชนิดคาดไม่ถึง แต่ที่มันเหนือชั้นกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง เพราะคอมพิวเตอร์จะไม่มีความหมายเลยถ้าหากว่าไร้ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี นั่นจึงเป็นที่มาของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมีเทคนิคในการเขียนอยู่เหมือนกัน ความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือบางคนก็เรียกแบบสั้นๆ ว่า การเขียนโปรแกรม หรือ การเขียนโค้ด เป็นขั้นตอนในการเขียน การทดสอบ และการดูแลซอร์สโค้ดของตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอร์สโค้ดที่ว่านี้จะเป็นข้อความที่ได้มีการเขียนขึ้นมา สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ จะเป็นการใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่แล้วรหัสต้นฉบับจะนิยมเก็บแยกเอาไว้หลายๆ ไฟล์ เพื่อให้สะดวกต่อการเรียกใช้งานส่วนย่อยๆ ของคำสั่งดังกล่าว ซอร์สโค้ดที่ว่านี้จะถูกเขียนด้วยภาษาโปรแกรม […]

ความหมายของคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมต่างกันอย่างไร

December 18, 2017 admin 0

แม้คนทั่วไปจะรู้จักคอมพิวเตอร์กันเป็นอย่างดีแต่คำว่ารู้จักในที่นี้ก็คงหมายถึงว่ารู้ถึงลักษณะรูปร่างว่าเป็นอย่างไร มีพื้นฐานของการทำงานอย่างไรบ้าง รวมไปถึงขั้นตอนเบื้องต้นในการใช้งานที่ทุกคนย่อมคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ทว่าเมื่อมองให้ลึกลงไปแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งที่เราลงโปรแกรมไว้จึงสามารถใช้งานได้เพียงอย่างเดียว เพราะระหว่างคอมพิวเตอร์กับการเขียนโปรแกรมสำหรับการใช้งานนี้ก็ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าเมื่อทั้งสองสิ่งนี้มาอยู่รวมกันแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีอันทันสมัยนี้ ความหมายของคอมพิวเตอร์ จริงๆ แล้วคอมพิวเตอร์ได้มีการให้ความหมายเอาไว้ที่ค่อนข้างหลากหลายมากหากแปลเป็นภาษาไทยจะถูกเรียกว่า คณิตกรณ์ ซึ่งความหมายของคอมพิวเตอร์โดยสรุปก็คือ เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับสมองกล ใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ง่าย ซับซ้อน ให้มีความง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ใช้ทำงานตามชุดคำสั่งของโปรแกรม มีการรับเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาเก็บเอาไว้ที่หน่วยความจำจากนั้นก็ทำการประมวลผลแล้วจึงแสดงผลที่ประมวลได้ออกมาเป็นรูปแบบของสารสนเทศต่างๆ ได้ชนิดที่รวดเร็วตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความทันสมัยให้กับโลกเป็นอย่างมาก ความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ การเขียนโปรแกรมเป็นคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็นชุดๆ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้ อาทิ ภาษาซี, ภาษาโคบอล, […]