Arduino

วิธีเขียนโปรแกรม arduino มือใหม่

January 23, 2020 admin 0

สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการไอทีหรือมีงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม พอได้ยินชื่อ Arduino ก็คงงงๆ ว่ามันคืออะไรกันแน่ นี่เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นมาจากชาวอิตาลีที่ต้องการสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ในราคาย่อมเยา เอาแบบที่นักเรียนนักศึกษารายได้ไม่มากจับต้องได้ จากจุดนี้ก็กลายเป็นโปรแกรม Arduino ที่มีชื่อเสียงยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน และยังแตกแขนงไปเป็นอุปกรณ์เสริมอีกหลายอย่างที่อยู่ภายใต้ชื่อเดียวกันนี้ อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ คืออะไร นี่คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมระบบไฟฟ้าในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มันมีความสามารถเทียบชั้นกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ประมวลผลได้ วิเคราะห์คำสั่งได้ เราจึงเขียนโปรแกรมที่ต้องการใส่เพิ่มลงไปในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้นั่นเอง การพัฒนา ออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์เริ่มมาจากความต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับระบบ แต่จากวิธีการเดิมที่ต้องเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาเชื่อมต่อกันด้วยรูปแบบต่างๆ ขนานบ้าง อนุกรมบ้าง แบบนั้นมันยุ่งยาก […]