• โปรแกรมยอดนิยม
  • อัพเดทบทความ
  • สารบัญ
  • เกื้อกูลโดย
  • หลักการเขียนโปรแกรม

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเริ่มต้นหลักโดยส่วนใหญ่จะมีประมาณ 6 ขั้นตอนหลักเช่น 1.วิเคราะห์ว่าเราจะทำโปรแกรมแบบไหน และเราจะต้องเก็บข้อมูลแบบไหนบ้าง 2.ออกแบบหน้าตา ดูข้อมูลว่ามีการเก็บแบบไหน 3.การเขียนโค้ด การเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ให้มันทำตามที่เราตั้งไว้ 4.การทดสอบ หรือการเทสโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานผิดปกติไหมเช่น bug 5.จัดทำเอกสาร วิธีใช้งาน 6.วิธีบำรุงรักษา หรือตัวแก้บัค เป็นต้น เขาสามารถสั่งงานโปรแกรมผ่าน ฮาร์ตแวร์ คือ พวกเม้า ครีบอร์ด ลำโพง หรือส่วนที่เราจับต้องได้ โดยเราต้องสั่งผ่านเครื่องจักร (Machine lang)โดยจะมีค่าสัญญาณ 0 กับ 1 ต่อไป ภาษาระดับต่ำ (low Level) คำสั่งจะมีตัวอักษรเข้ามาแทรก ภาษาระดับสูง (high) เป็นภาษาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ภาษา C ,java เป็นต้น
 

องค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ที่ต่อพวงกับคอมพิวเตอร์เช่น เม้า คีย์บอร์ด จอภาพ ที่จับต้องได้ ฮาร์ดแวร์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก 1.หน่วยรับข้อมูลซึ่งจะรับข้อมูลมาจากผู้ใช้แล้วส่งต่อมาที่ 2.หน่วยประมวลผลเพื่อทำการประมวลจากนั้นจะนำข้อมูลออกมาส่งต่อ 3.แสดงผลจะรับจากข้อ2 เพื่อนำมาแสดงผลออกจอ มาทำความรู้จักกับอุปกรณ์สำคัญกัน
•    คีย์บอร์ด ทำหน้าที่พิมพ์ออกมาเขียนเป็นตัวอักษรต่างๆ
•    เมาส์ เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล ที่จำเป็นต่อคอมพิวเตอร์มาก เช่นถ้าเราอยากจะเข้าอะไรเราก็ต้องใช้เมาส์ในการเข้าโปรแกรมต่างๆ
•    จอภาพ ทำหน้าที่แสดงผลที่แสดงเป็นภาพให้เราได้เห็นจะแสดงผลออกมาเป็นหลอดไฟ led จะเป็นจุดเล็กๆหลายจุดเรียกว่าพิกเซล  
•    ลำโพง เป็นอุปกรณ์แสดงผลออกมาเป็นเสียง เช่น เสียงเตือน เสียงเพลง ซึ่งถ้าเราอยากได้ยินเสียงเราสามารถนำลำโพงไปต่อเพิ่มเติมได้  

ซอฟแวร์ คือ เป็น เป็นองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ ที่เราไม่สามารถจับต้องได้โดยตรงเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน และยังมีการใช้งานในเครื่องยนต์  หุ่นยนต์ โทรศัพท์  ให้ทำงานตามที่เราสั่ง จะมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประยุกต์ และ ระบบ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ จะช่วยในการจัดการคอมพิวเตอร์ การแสดงผลในจอภาพ การจัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้ม การประสานงานกับ วอฟแวร์ประยุกต์ จัดการอุปกรณ์รับเข้าและส่งออกยังแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ 1.ระบบปฏิบัติการ 2.ตัวแปลภาษา 3.ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์

ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ โดยตรง จะแบ่งแตกเป็นอีก 3 ประเภท

  • ระบบปฏิบัติการ
  • แปลภาษา
  • ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์

 

  • ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

ภาษาC# เป็นนำข้อดีของภาษาต่างๆ และพัตนาให้มีความเรียบง่าย ซึ่งส่วนมากนำมาเขียนโปรแกรม เช่นเกม 3มิติ เขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน โครงสร้างโปรแกรมภาษา C# 1เป็นการระบุชื่อ namespace ซึ่งใช้ในการกำนดพื้นที่ต่างๆ 2.เป็นการระบุชื่อ Cass 3.เป็นการระบุชื่อคำสั่ง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่ง

java# เป็นภาษาที่มีความคล้ายคลึงเช่นเดียวกับภาษา C  จะทำงานบนเว็บไซต์ทำให้เว็บเรามีสีสันมากยิ่งขึ้น มีการโต้ตอบกับคนที่เข้ามาดูเช่นกล่องข้อความ ซึ่งจาวาโดยพื่นฐานจะมีความปลอดภัยอยู่ในตัว สามารถเขียนได้อย่างปลอดภัยกว่าโปรแกรมทั่วไป แต่ข้อเสียของมันก็มีอยู่บ้างก็คือ ต้องใช้เวลาในการเขียนนานมีการเขียนเพิ่มเติมจากโปรแกรมเมอร์ ซึ่งไม่เหมาะสมกับงานเร่งด่วนอย่างมาก

iOS/Swift ภาษา ios ถูกสร้างโดยบริษัท APP มีความเฉพะซึ่งถูกนำมาใช้ในมือถือ สมาร์ทโฟนของ ไอโฟน รุ่นต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีความคลายคลึงกับภาษา C+++ และ Objective-C วึ่งในอดีกอนาคตข้างหน้าอาจเห็นเห็นการใช้ภาษานี้ในอนาคตอย่างแน่นอน

PHP เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ 1955 ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานบนเว็บไซต์และเพจนอกจากนี้ยังนิยมนำมาใช้ในแอพพลิเคชั่น และใส่ในระบบพวกวินโดว์อีกด้วย รองรับได้ทุกอย่างเพียงแค่ดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานง่าย

VDO YOUTUBE